Nacina Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Komunité služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poistenie KC II. - SC 163 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
143.44 €
Nájom parc. KNC č. 1365, 1477 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ivan Kačur
6.18 €
Pozemok parc. reg. C 217/2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jančík Miroslav a manželka Drahoslava
445.00 €
Obnova parkoviska Zdravotné stredisko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
6000.00 €
Dátova sieť Komunitné centrum 163 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3GpsNet Martin Rovňák
13.28 €
Orange KC - program go 10 eur Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - externý projektový manažment projektu "Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
5940.00 €
Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi - stavebný door Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
4650.00 €
Dodatok č. 3 - Zmluva o odbere Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Združená dodávka plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - dodatok č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
714.80 €
Prístavba spoločenského objektu pri ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BAUMAN stavby s.r.o.
23085.70 €
Odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
30.00 €
Dotácia FS RADOSŤ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
2000.00 €
Dotácia Športový klub Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
22000.00 €
NP TSP a TP II. - zníženie počtu TSP Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Webstránka a služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
2587.20 €
Podpora aktivít prevencie kriminality - Rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SYTELI s.r.o.
5690.60 €
Kúpa nehnutelnosti - LV č. 681 - mlyn Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Family vision, s.r.o.
12900.00 €
Dodávka programového vybavenia - Správa registratúry Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
60.00 €
Dodatok č. 10 k ZoD "Kanalizácia a ČOV Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
4000140.10 €
Dodatok č. 3 - Plán obnovy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MMPR s.r.o.
120.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
1000.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
255.00 €
Dodatok č. 1 - Vypracovanie PD pre "Prístavba a rekonštrukcia MŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GORAS SK s.r.o.
660.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy - Odberné miesto 24ZVS00007708763 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
4000.00 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi na rok 2020 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
575.00 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
142289.60 €
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
140000.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
430662.43 €
Zmena vykurovania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1500.00 €
Stavebný dozor - Zateplenie budovy OcU a KD Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1490.00 €
Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
11970.00 €
Realizácia osvetlenia v obci Nacina Ves - časť Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
11335.88 €
Zmluva o grantovom účte - OPLZ - Prístavba MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
149337.16 €
Zmluva o grantovom účte - Zateplenie budovy OcU a KD v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7920.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne - II. etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
23720.15 €
Prenájom miest pre osadenie reklamných panelov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Hemiko s.r.o.
300.00 €
Miestne občianske poriadkové služby v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
93824.79 €
Prenájom parcely č. KN C 1081 - 412 m2 - SSC Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
0.00 €
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci v oblasti predaja pracovných odevov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HASPO
0.00 €
Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
43.20 €
Realizácia informačného systému obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
5000.00 €
Poskytovanie služieb pri plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100.00 €
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MMPR s.r.o.
0.00 €
Podpora a rozvoj kultúrneho života v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
3000.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RNDr. Peter Bohuš
600.00 €
Zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
428.23 €
Likvidácia druhotných surovín Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STAFER spol. s r.o.
0.00 €
Externý manažment projektu "Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
9180.00 €
EBA - príloha č. 2 k Dodatku č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2019 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
22000.00 €
Spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 a aktualizácia územného plánu obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: URBA s.r.o.
9900.00 €
Prenájom rohoží v MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
23.98 €
KZ o prevode vlastníctva pozemkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marianna Vojtková
28000.00 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s triedeným zberom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
0.00 €
Prevencia kriminality v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SYTELI s.r.o.
6370.02 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Úrad práce socíálnych vecí a rodiny Michalovce
10526.10 €
NP Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Spracovanie osobných údajov - zodpovedná osoba Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD pre "Prístavba a rekonštrukcia MŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GORAS SK s.r.o.
10100.00 €
Ukončenie Nájomnej zmluvy MEMORY Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pohrebná služba Memory
0.00 €
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 605/6332/2010 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
82.06 €
Zmluva o pripojení do distrib. sústavy - odb . miesto 299 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Realizácia verejného obstarávania pre projekt "Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INITED s.r.o.
4050.00 €
Zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
Dodatok č. 1 k ZOD zo dňa 10.9.2018 - DS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
972.00 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
3840530.84 €
Prevencia kriminality v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Samsung Galaxy A6 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PC 1081 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
1140.00 €
Multifunkčné zariadenie XEROX VersaLink C7025 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: XEROX LIMITED
0.00 €
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Philips Luceo - telefonny aparát Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
29.90 €
Gigaset C530 - telef. aparát Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.90 €
Kontrola multifunkčného ihriska Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOTEC, spol. s r. o.
193.20 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi - stavebné práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
157383.96 €
Dodávka záhradných kompostérov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
145647.01 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
31990.46 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Pčolinský
0.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Juraj Bujňak
194.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Pčolinský
226.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ivan Kačur
452.00 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
142746.82 €
Realizácia osvetlenia na cintoríne v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
8579.09 €
balík služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Dana Čukylová
600.00 €
Zriadenie účtu OPLZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Peter Vaľo
70.00 €
Spevnená plocha Nacina Ves - Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
6027.53 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
28446.58 €
Výstavba chodníka ku ihrisku v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
18323.25 €
Uzávierky a kontroly porgram. vybavenia, kontrola účtovníctv o a výkazníctvo RISSAM Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Terézia Pancáková - TREND consulting
0.00 €
Zverejnenie oznámenia o voľbe riaditeľa MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
36.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve 5100307438C Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov - zodpovedná osoba Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
360.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zakazku "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marek Kríž
800.00 €
Dodávka plynu SC 227 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Škôlka KOMENSKY Plus - Virtuálna knižnica, aplikačné programy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Reštavrovanie maľby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr.art. Peter Králik
350.00 €
Poskytovanie stravovania pre dôchodcov v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
0.50 €
Nacina Ves - Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
18801.00 €
Dotácia na podporu a rozvoj kultúrneho života v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
3000.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2018 Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
20000.00 €
Inštalácia meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP-Distribúcia, a.s.
216.36 €
NP Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Školenie "Ako sa uplatním na trhu práce" Odb.: NOVA TRAINING s.r.o.
Dod.: Obec Nacina Ves
200.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Geodetické a kartografické práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
0.00 €
Fabia MI676EG Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
113.83 €
Fabia MI676EG Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
80.75 €
Dodávka vody z verejného vodovodu - SČ 227 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Stavebný dozor na stavbu Rekonštrukcia a modernizácia budovy 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1600.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2017, 2018 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1400.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre školské zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Monografia obce - zostavenie, grafické práce, tlačiarenské práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Rovňak - EXCEL s.r.o.
7975.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy SČ 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
100785.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP - Prestavba komunitné centrum Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MJM Group s.r.o.
1000.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy pri MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
694.90 €
Externý manažment "Prestavba komunitné centrum" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.Company, s.r.o.
5000.00 €
Monografia obce - zostavenie a redigacia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dr. Martin Molnár
2700.00 €
Osobné vozidlo Fabia Combi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, ÚSVRK
0.00 €
Výkon stavebného dozoru pre projekt "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1450.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
38569.08 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
1125.00 €
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia - Dom smútku, Kuchyňa KD Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
5916.00 €
Oprava MK v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
36245.70 €
PD Rekonštrukcia a modernizácia budovy s.č. 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
3750.00 €
Výstavba a doplnenie chodníka na cintoríne v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
8389.00 €
Vypracovanie PD a realizácia odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marek Kríž
730.00 €
TSP a SP - úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Právne služby, poradenstvo, zastupovanie v správnom konaní Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Ján Kizivat
330.00 €
Projekt Municipality 2017 - publikácia o obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
12000.00 €
Vypracovanie smernice na verejné obstarávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MOAD, s.r.o.
150.00 €
Vydanie publikácie Zemplínčina ako prvá slovenčina Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Zemplínska spoločnosť o.z.
200.00 €
Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj Kultúrneho života v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
5000.00 €
Predaj spoluvlastníckeho podielu v nehnuteľnostiach Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ľubica Bodnárová
100.00 €
Prenájom súčasti cesty I. triedy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.01 €
Zhotovenie regálov do archívnej miestnosti Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
4035.00 €
Projektová dokumentácia: Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
3900.00 €
Poskytovanie právnych konzultácií Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Dana Čukylová
150.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Maroš Demko
400.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Lýdia Gačková
200.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Peter karpinský, PhD.
200.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Stanislava Rovňáková
1000.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Václav Ihnát
1500.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Miroslav Buraľ
300.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dr. Martin Molnár
1700.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
18000.00 €
Stavebný dozor: Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1400.00 €
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z59150011O odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
10526.32 €
Účastnícky program Max 40 eur Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.90 €
Balík služieb Biznis linka M Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Audit účtovnej závierky 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1400.00 €
Výstavba dreveného prístrešku k budove KD v Nacinej Vsi - časť Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
4200.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Novotný
0.00 €
Dohoda o urovnaní Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Novotný
0.00 €
CVČ Strážske - FS Strážčanik Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Centrum voľného času
50.00 €
Uskutočnenie prác naviac "Rekonštrukcia a modernizácia budovy starej MŠ" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
1495.47 €
Pozemok registra KN-C prac.č. 524/4 Odb.: Rastislav Karchňak, Ivana Karchňaková
Dod.: Obec Nacina Ves
3860.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
640.00 €
Projektová dokumentácia pre "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
2800.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
334106.58 €
Poskytovenie služieb aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
103.20 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy starej materskej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
24000.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ, ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Prenájom budovy stará MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DANTE, n.o.
600.00 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce pre obdobie 2014-2020 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Miroslava Žilková
240.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
61025.11 €
Vypracovanie PHRaSR obce Nacina Ves pre obdobie 2016-2023 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Miroslava Žilková
550.00 €
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
22946.12 €
Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Výmena chladiarenského zariadenia v Dome smútku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
2702.40 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluvám Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
420.00 €
Poistenie majetku - Základná škola Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ČSOB Poisťovňa
700.80 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
14638.10 €
Audit účtovnej závierky a konsolidovanej závierky, audit výročnej správy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
900.00 €
Umiestnenie 1 ks plagátu s logom objednávateľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
800.00 €
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
356.00 €
"Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
6600.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠK Nacina Ves Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
16000.00 €
Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíkova - MKBstav
500.00 €
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z59150011 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
24.00 €
Prenájom súčasti cesty I. triedy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.67 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činností súvisiacich so separovaným zberom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
0.00 €
Na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
Na podporu záujmového vzdelávania na šk. rok 2015/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
150.00 €
Zateplenie spojovacej chodby medzi materskou školou a denným stacionárom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
2160.00 €
Ozvučenie domu smútku a zaškolenie obsluhy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marián Babin UNIPRIM
1950.00 €
Zmluva o poskynutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Rekonštrukcia obecného rozhlasu v časti Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladímír Kríž
10650.00 €
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
16047.60 €
Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
33484.30 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Nájomná zmluva - Stacionár Odb.: Východ, n.o.
Dod.: Obec Nacina Ves
600.00 €
Právne zastúpenie pri riešení vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom neznámych vlastníkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Jana Čukylová
300.00 €
Zhotovenie betónových pásov na cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
6840.78 €
Stavebné úpravy, zateplenie objektu MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
5000.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV.zmluvy. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Implementácia pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MPC
0.00 €
nakladanie s použitými akumulátormi a batériami Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Odber, úprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
24.00 €
Záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
1258.80 €
Výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č.50/1976 § 46b Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
900.00 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Stavebné úpravy, zateplenie objektu Materskej školy v Nacinej Vsi " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
55120.46 €
Ročné poistné nehnuteľného majetku projektu " Regenerácia centrálnej časti obce Nacina Ves " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
630.62 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Telocvičňa pri ZŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Nacina Ves podporu a rozvoj ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
14000.00 €
Oplotenie areálu Základnej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
32266.31 €
Vývoz splaškových vôd zo žúmp Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
0.00 €
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
0.00 €
Odplata pre mandanta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1150.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
75.00 €
Práce na stavbe " Stavebné úpravy kultúrneho domu Vybuchanec " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
2175.55 €
peňažný dar Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CVČ DÚHA
50.00 €
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Václav Hanušík, Iveta Tomášiková
0.00 €
Reklama a propagácia objednávateľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
500.00 €
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
10800.00 €
Príprava pôdy, založenie trávnika s výsevom, postrekom proti burine a s realizáciou prvej kosby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
2600.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na oslavy obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BREKY, s.r.o.
400.00 €
Poskytnutie finančnej čiastky na zabezpečenie šírenia reklamy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Michal Štefančík - SHR
500.00 €
Poskytnutie finančnej čiastky na zabezpečenie šírenia reklamy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MUDr. Viliam Knocik
200.00 €
Príprava pôdy, založenie trávnika s výsevom, postrekom proti burine a s realizáciou prvej kosby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
250.00 €
výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
800.00 €
Stavebné úpravy - kladenie dlažby v areáli cintorína v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
16158.00 €
Zhotovenie a oprava chodníkov v Nacinej Vsi, 4.etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
14258.20 €
Vybudovanie základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
24800.02 €
poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj : ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
13000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Michalovce
250.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
0.00 €
Zriadenie bežného účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok - cirkev Odb.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: Obec Nacina Ves
3000.00 €
Poskytnutie dotácie na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok - cirkev Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: Obec Nacina Ves
1500.00 €
Realizácia chodníka v obci Nacina Ves - 3.etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
19951.96 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1800.00 €
Vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
1309286.72 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Dargovských hrdinov
25.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
50.00 €
Zámena pozemkov v katastrálnom území Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marta Falisová - Jacková
0.00 €
Pozemok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GVP s.r.o. Humenné
0.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
350.00 €
Realizácia chodníka v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
16271.64 €
Audit Účtovnej uzávierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Užívanie pozemku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slávka Romančáková
0.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
0.00 €
Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CVČ DÚHA
0.00 €
Maliarske práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LEMAN SLOVAKIA spol.s r.o.
926.44 €
úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ARDSYSTÉM s.r.o.
12.00 €
Konvektomat UNOX Cheflux XV 593, Odsávač pary nástenný Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
3968.50 €
Príprava a realizácia prác Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MB - servis Lesné s.r.o.
970.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
13000.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
700.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena na stavbu Fotovoltaická elektráreň Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UNISOLAR s.r.o.
66.00 €
Vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lasachi, s.r.o
1300.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
3123816.98 €
Zámenná zmluva na pozemok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Müller
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP-Distribúcia, a.s.
400.00 €
Oprava chodníka v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STAVENA, stavebno - obchodná spoločnosť spol. s.r.o.
8578.39 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie p.č. 1350 Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
45087.44 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo