Nacina Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi - interiérové vybavenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
16500.23 €
Príves nákladný za traktor Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Vladimír Tirpák
1200.00 €
Starý drevený voz Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Monika Halušková
250.00 €
Nacina Ves - Spevnená plocha pri zdravotnom stredisku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
10716.30 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Odkvapový chodník - Prístavba ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BAUMAN stavby s.r.o.
1694.62 €
Didakticko-materiálne balíčky NP PRIM Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Komunité služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poistenie KC II. - SC 163 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
143.44 €
Nájom parc. KNC č. 1365, 1477 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ivan Kačur
6.18 €
Pozemok parc. reg. C 217/2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jančík Miroslav a manželka Drahoslava
445.00 €
Obnova parkoviska Zdravotné stredisko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
6000.00 €
Dátova sieť Komunitné centrum 163 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3GpsNet Martin Rovňák
13.28 €
Orange KC - program go 10 eur Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.00 €
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - externý projektový manažment projektu "Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
5940.00 €
Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi - stavebný door Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
4650.00 €
Dodatok č. 3 - Zmluva o odbere Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Združená dodávka plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - dodatok č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
714.80 €
Prístavba spoločenského objektu pri ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BAUMAN stavby s.r.o.
23085.70 €
Odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
30.00 €
Dotácia FS RADOSŤ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
2000.00 €
Dotácia Športový klub Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
22000.00 €
NP TSP a TP II. - zníženie počtu TSP Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Webstránka a služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
2587.20 €
Podpora aktivít prevencie kriminality - Rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SYTELI s.r.o.
5690.60 €
Kúpa nehnutelnosti - LV č. 681 - mlyn Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Family vision, s.r.o.
12900.00 €
Dodávka programového vybavenia - Správa registratúry Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
60.00 €
Dodatok č. 10 k ZoD "Kanalizácia a ČOV Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
4000140.10 €
Dodatok č. 3 - Plán obnovy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MMPR s.r.o.
120.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
1000.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
255.00 €
Dodatok č. 1 - Vypracovanie PD pre "Prístavba a rekonštrukcia MŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GORAS SK s.r.o.
660.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy - Odberné miesto 24ZVS00007708763 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
4000.00 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi na rok 2020 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
575.00 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
142289.60 €
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
140000.00 €
Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
430662.43 €
Zmena vykurovania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1500.00 €
Stavebný dozor - Zateplenie budovy OcU a KD Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1490.00 €
Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
11970.00 €
Realizácia osvetlenia v obci Nacina Ves - časť Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
11335.88 €
Zmluva o grantovom účte - OPLZ - Prístavba MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
149337.16 €
Zmluva o grantovom účte - Zateplenie budovy OcU a KD v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7920.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne - II. etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
23720.15 €
Prenájom miest pre osadenie reklamných panelov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Hemiko s.r.o.
300.00 €
Miestne občianske poriadkové služby v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
93824.79 €
Prenájom parcely č. KN C 1081 - 412 m2 - SSC Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
0.00 €
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci v oblasti predaja pracovných odevov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HASPO
0.00 €
Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
43.20 €
Realizácia informačného systému obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
5000.00 €
Poskytovanie služieb pri plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100.00 €
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MMPR s.r.o.
0.00 €
Podpora a rozvoj kultúrneho života v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
3000.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RNDr. Peter Bohuš
600.00 €
Zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
428.23 €
Likvidácia druhotných surovín Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STAFER spol. s r.o.
0.00 €
Externý manažment projektu "Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
9180.00 €
EBA - príloha č. 2 k Dodatku č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2019 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
22000.00 €
Spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 a aktualizácia územného plánu obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: URBA s.r.o.
9900.00 €
Prenájom rohoží v MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
23.98 €
KZ o prevode vlastníctva pozemkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marianna Vojtková
28000.00 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s triedeným zberom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
0.00 €
Prevencia kriminality v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SYTELI s.r.o.
6370.02 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Úrad práce socíálnych vecí a rodiny Michalovce
10526.10 €
NP Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Spracovanie osobných údajov - zodpovedná osoba Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD pre "Prístavba a rekonštrukcia MŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GORAS SK s.r.o.
10100.00 €
Ukončenie Nájomnej zmluvy MEMORY Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pohrebná služba Memory
0.00 €
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 605/6332/2010 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
82.06 €
Zmluva o pripojení do distrib. sústavy - odb . miesto 299 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Realizácia verejného obstarávania pre projekt "Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INITED s.r.o.
4050.00 €
Zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
Dodatok č. 1 k ZOD zo dňa 10.9.2018 - DS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
972.00 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSD a.s.
0.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
3840530.84 €
Prevencia kriminality v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Samsung Galaxy A6 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
8.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PC 1081 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
1140.00 €
Multifunkčné zariadenie XEROX VersaLink C7025 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: XEROX LIMITED
0.00 €
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Philips Luceo - telefonny aparát Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
29.90 €
Gigaset C530 - telef. aparát Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.90 €
Kontrola multifunkčného ihriska Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOTEC, spol. s r. o.
193.20 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi - stavebné práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
157383.96 €
Dodávka záhradných kompostérov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
145647.01 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
31990.46 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Pčolinský
0.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Juraj Bujňak
194.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Pčolinský
226.00 €
Spoluvlastnícky podiel parcela 1401/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ivan Kačur
452.00 €
Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
142746.82 €
Realizácia osvetlenia na cintoríne v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
8579.09 €
balík služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Dana Čukylová
600.00 €
Zriadenie účtu OPLZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Peter Vaľo
70.00 €
Spevnená plocha Nacina Ves - Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
6027.53 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dominik Siničák
28446.58 €
Výstavba chodníka ku ihrisku v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
18323.25 €
Uzávierky a kontroly porgram. vybavenia, kontrola účtovníctv o a výkazníctvo RISSAM Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Terézia Pancáková - TREND consulting
0.00 €
Zverejnenie oznámenia o voľbe riaditeľa MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
36.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve 5100307438C Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov - zodpovedná osoba Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
360.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zakazku "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marek Kríž
800.00 €
Dodávka plynu SC 227 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Škôlka KOMENSKY Plus - Virtuálna knižnica, aplikačné programy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Reštavrovanie maľby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr.art. Peter Králik
350.00 €
Poskytovanie stravovania pre dôchodcov v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
0.50 €
Nacina Ves - Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
18801.00 €
Dotácia na podporu a rozvoj kultúrneho života v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
3000.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2018 Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
20000.00 €
Inštalácia meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP-Distribúcia, a.s.
216.36 €
NP Podpora vysporiadania pozemkov v MRK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Školenie "Ako sa uplatním na trhu práce" Odb.: NOVA TRAINING s.r.o.
Dod.: Obec Nacina Ves
200.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Geodetické a kartografické práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
0.00 €
Fabia MI676EG Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
113.83 €
Fabia MI676EG Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
80.75 €
Dodávka vody z verejného vodovodu - SČ 227 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Stavebný dozor na stavbu Rekonštrukcia a modernizácia budovy 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1600.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2017, 2018 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1400.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre školské zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Monografia obce - zostavenie, grafické práce, tlačiarenské práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Rovňak - EXCEL s.r.o.
7975.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy SČ 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
100785.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP - Prestavba komunitné centrum Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MJM Group s.r.o.
1000.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy pri MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
694.90 €
Externý manažment "Prestavba komunitné centrum" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.Company, s.r.o.
5000.00 €
Monografia obce - zostavenie a redigacia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dr. Martin Molnár
2700.00 €
Osobné vozidlo Fabia Combi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, ÚSVRK
0.00 €
Výkon stavebného dozoru pre projekt "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1450.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
38569.08 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
1125.00 €
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia - Dom smútku, Kuchyňa KD Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
5916.00 €
Oprava MK v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
36245.70 €
PD Rekonštrukcia a modernizácia budovy s.č. 227 v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
3750.00 €
Výstavba a doplnenie chodníka na cintoríne v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
8389.00 €
Vypracovanie PD a realizácia odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marek Kríž
730.00 €
TSP a SP - úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Právne služby, poradenstvo, zastupovanie v správnom konaní Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Ján Kizivat
330.00 €
Projekt Municipality 2017 - publikácia o obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality
12000.00 €
Vypracovanie smernice na verejné obstarávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MOAD, s.r.o.
150.00 €
Vydanie publikácie Zemplínčina ako prvá slovenčina Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Zemplínska spoločnosť o.z.
200.00 €
Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj Kultúrneho života v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves, o.z.
5000.00 €
Predaj spoluvlastníckeho podielu v nehnuteľnostiach Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ľubica Bodnárová
100.00 €
Prenájom súčasti cesty I. triedy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.01 €
Zhotovenie regálov do archívnej miestnosti Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
4035.00 €
Projektová dokumentácia: Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
3900.00 €
Poskytovanie právnych konzultácií Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Dana Čukylová
150.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Maroš Demko
400.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Lýdia Gačková
200.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Peter karpinský, PhD.
200.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Stanislava Rovňáková
1000.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PhDr. Václav Ihnát
1500.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Miroslav Buraľ
300.00 €
Monografia obce Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Dr. Martin Molnár
1700.00 €
Poskytnutie dotácie pre ŠK Nacina Ves na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
18000.00 €
Stavebný dozor: Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: K.R.E., s.r.o.
1400.00 €
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z59150011O odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
10526.32 €
Účastnícky program Max 40 eur Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.90 €
Balík služieb Biznis linka M Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
19.99 €
Audit účtovnej závierky 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
1400.00 €
Výstavba dreveného prístrešku k budove KD v Nacinej Vsi - časť Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
4200.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Novotný
0.00 €
Dohoda o urovnaní Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Novotný
0.00 €
CVČ Strážske - FS Strážčanik Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Centrum voľného času
50.00 €
Uskutočnenie prác naviac "Rekonštrukcia a modernizácia budovy starej MŠ" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
1495.47 €
Pozemok registra KN-C prac.č. 524/4 Odb.: Rastislav Karchňak, Ivana Karchňaková
Dod.: Obec Nacina Ves
3860.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Zuzana Husárová
640.00 €
Projektová dokumentácia pre "Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: H2M Atelier, s.r.o.
2800.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
334106.58 €
Poskytovenie služieb aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
103.20 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy starej materskej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
24000.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre MŠ, ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Prenájom budovy stará MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DANTE, n.o.
600.00 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce pre obdobie 2014-2020 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Miroslava Žilková
240.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
61025.11 €
Vypracovanie PHRaSR obce Nacina Ves pre obdobie 2016-2023 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Miroslava Žilková
550.00 €
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
22946.12 €
Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Výmena chladiarenského zariadenia v Dome smútku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
2702.40 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluvám Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
420.00 €
Poistenie majetku - Základná škola Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ČSOB Poisťovňa
700.80 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
14638.10 €
Audit účtovnej závierky a konsolidovanej závierky, audit výročnej správy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
900.00 €
Umiestnenie 1 ks plagátu s logom objednávateľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
800.00 €
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
356.00 €
"Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
6600.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠK Nacina Ves Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
16000.00 €
Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíkova - MKBstav
500.00 €
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z59150011 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
24.00 €
Prenájom súčasti cesty I. triedy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.67 €
Poskytovanie služieb pre zabezpečenie činností súvisiacich so separovaným zberom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
0.00 €
Na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
Na podporu záujmového vzdelávania na šk. rok 2015/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
150.00 €
Zateplenie spojovacej chodby medzi materskou školou a denným stacionárom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
2160.00 €
Ozvučenie domu smútku a zaškolenie obsluhy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marián Babin UNIPRIM
1950.00 €
Zmluva o poskynutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Rekonštrukcia obecného rozhlasu v časti Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladímír Kríž
10650.00 €
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
16047.60 €
Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
33484.30 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Nájomná zmluva - Stacionár Odb.: Východ, n.o.
Dod.: Obec Nacina Ves
600.00 €
Právne zastúpenie pri riešení vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom neznámych vlastníkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Jana Čukylová
300.00 €
Zhotovenie betónových pásov na cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
6840.78 €
Stavebné úpravy, zateplenie objektu MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
5000.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV.zmluvy. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Implementácia pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MPC
0.00 €
nakladanie s použitými akumulátormi a batériami Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Odber, úprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
24.00 €
Záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
1258.80 €
Výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č.50/1976 § 46b Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
900.00 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Stavebné úpravy, zateplenie objektu Materskej školy v Nacinej Vsi " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
55120.46 €
Ročné poistné nehnuteľného majetku projektu " Regenerácia centrálnej časti obce Nacina Ves " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
630.62 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Telocvičňa pri ZŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Nacina Ves podporu a rozvoj ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
14000.00 €
Oplotenie areálu Základnej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
32266.31 €
Vývoz splaškových vôd zo žúmp Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
0.00 €
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
0.00 €
Odplata pre mandanta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1150.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
75.00 €
Práce na stavbe " Stavebné úpravy kultúrneho domu Vybuchanec " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
2175.55 €
peňažný dar Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CVČ DÚHA
50.00 €
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Václav Hanušík, Iveta Tomášiková
0.00 €
Reklama a propagácia objednávateľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
500.00 €
Stavebné úpravy kultúrneho domu - Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
10800.00 €
Príprava pôdy, založenie trávnika s výsevom, postrekom proti burine a s realizáciou prvej kosby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
2600.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na oslavy obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BREKY, s.r.o.
400.00 €
Poskytnutie finančnej čiastky na zabezpečenie šírenia reklamy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Michal Štefančík - SHR
500.00 €
Poskytnutie finančnej čiastky na zabezpečenie šírenia reklamy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MUDr. Viliam Knocik
200.00 €
Príprava pôdy, založenie trávnika s výsevom, postrekom proti burine a s realizáciou prvej kosby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
250.00 €
výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
800.00 €
Stavebné úpravy - kladenie dlažby v areáli cintorína v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
16158.00 €
Zhotovenie a oprava chodníkov v Nacinej Vsi, 4.etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
14258.20 €
Vybudovanie základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
24800.02 €
poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj : ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
13000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Michalovce
250.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
0.00 €
Zriadenie bežného účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok - cirkev Odb.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: Obec Nacina Ves
3000.00 €
Poskytnutie dotácie na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok - cirkev Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: Obec Nacina Ves
1500.00 €
Realizácia chodníka v obci Nacina Ves - 3.etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
19951.96 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1800.00 €
Vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
1309286.72 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Dargovských hrdinov
25.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský úrad Strážske
50.00 €
Zámena pozemkov v katastrálnom území Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marta Falisová - Jacková
0.00 €
Pozemok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GVP s.r.o. Humenné
0.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
350.00 €
Realizácia chodníka v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
16271.64 €
Audit Účtovnej uzávierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
0.00 €
Užívanie pozemku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slávka Romančáková
0.00 €
Vypracovanie znaleckých posudkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mesto Michalovce - SOU
0.00 €
Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CVČ DÚHA
0.00 €
Maliarske práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LEMAN SLOVAKIA spol.s r.o.
926.44 €
úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ARDSYSTÉM s.r.o.
12.00 €
Konvektomat UNOX Cheflux XV 593, Odsávač pary nástenný Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
3968.50 €
Príprava a realizácia prác Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MB - servis Lesné s.r.o.
970.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
13000.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
700.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena na stavbu Fotovoltaická elektráreň Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UNISOLAR s.r.o.
66.00 €
Vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lasachi, s.r.o
1300.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
3123816.98 €
Zámenná zmluva na pozemok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Müller
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP-Distribúcia, a.s.
400.00 €
Oprava chodníka v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STAVENA, stavebno - obchodná spoločnosť spol. s.r.o.
8578.39 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie p.č. 1350 Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
45087.44 €

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo