Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Stavebný dozor na predmet zákazky "Zateplenie budovy OcU a KD Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1490.00 €
Gastrozariadenie - Školská stravovňa - ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
13340.00 €
Zneškodnenie tuhého ostatného odpadu a stavebného odpadu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ekologické služby a.s.
0.00 €
Projektové práce na spevnené plochy pri cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HASPO
0.00 €
Geodetické zameranie územia "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
4100.00 €
Zhotovenie videozáznamu z osláv 765. výročia obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Donič Jozef
800.00 €
Ozvučenie - Oslavy 765. výročie obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Stanislav Žudel - Miltiboss
504.00 €
Verejné obstarávanie - Zateplenie budovy OcU a KD Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Zuzana Lazarová
600.00 €
Reklamné predmety - oslavy dňa obce - 765. výročie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Impulz - reklamná agentúra s.r.o.
2875.00 €
Partystan 5x10 m PE Classic Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UDERMAN s.r.o.
661.90 €
Podchytenie stropnej konštrukcie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
0.00 €
Predstavenie Na skle maľované - oslavy obce - 765. výročie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DKD DRaK
650.00 €
Vystúpenie skupiny TRAKY - oslavy obce 765.výročie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Traky, s.r.o.
1200.00 €
Informačné stĺpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ARDSYSTÉM s.r.o.
6699.00 €
Vystúpenie FS Orgonina na oslavách dňa obce - 765.výročie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: FS Orgonina
850.00 €
Reklamné predmety - oslavy dňa obce - 765. výročie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 123obec.sk
1188.00 €
Ozvučenie kultúrneho domu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pavol Kapráľ - KAPA audio
698.40 €
Pracovné oblečenie pracovníkov MOPS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jaroslav Kačmár - HasPO
629.59 €
Žalúzie a siete proti hmyzu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
1809.00 €
VO na výber dodávateľa "Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne - II. etapa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Zuzana Valigová
580.00 €
Traktorová kosačka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
2690.00 €
Vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie "Zateplenie obecného úradu Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Zuzana Valigová
800.00 €
Matričné tlačivá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Centrum polygrafických služieb
23.54 €
Zriadenie internetového pripojenia, montáž satelitného pripojenia vrátane rozvodov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3GpsNet Martin Rovňák
234.75 €
TV SAMSUNG Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PARTNER Retail s.r.o.
430.83 €
Ochranná sieť Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Pohlod
391.60 €
Prepojenie Web stránky s účtovným programom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
140.00 €
Odchyt psov v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Stravné lístky 1-6/2019 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
6000.00 €
Zhotovenie vchodových dverí Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Profil Invest Slovakia , s.r.o.
1911.00 €
Výmena kotla ústredného kúrenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Medzibridský
2112.00 €
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre obec Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Manylo s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie Žiadosti o NFP "Miestne občianske poriadkové služby v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
600.00 €
Zhotovenie vešiakových zostáv Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
2136.00 €
Prezentačná pečiatka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Firma Lukacek
37.40 €
Multifunkčné zariadenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
2674.80 €
Autobus na Deň kroja Banská Bystrica Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Scholz - AUTODOPRAVA
0.00 €
Rekonštrukcia plynového potrubia budovy SČ 1077 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Medzibridský
0.00 €
Zemné práce - výkop ryhy bágrom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STAV-TRANS s.r.o.
0.00 €
Likvidácia objemového odpadu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ekologické služby a.s.
0.00 €
Informačné vitríny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Božena Hricová - Informačné vítríny
886.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Vytýčenie telekomunikačného vedenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
0.00 €
Odpadkové koše - 5 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: FORPLAST SYSTEMS s.r.o.
780.00 €
Autobus do Maďarska Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Scholz - AUTODOPRAVA
0.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INITED s.r.o.
0.00 €
Revízie plynových a tlakových zariadení Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Michal Makara
0.00 €
Vypracovanie PD na osvetlenie cintorína v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marek Kríž
0.00 €
Úprava a čistenie rigolu pri cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia oplotenia a uloženie obrubníkov pri budove SC 227 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Autobus - Levoča, Spišský Hrad Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Scholz - AUTODOPRAVA
0.00 €
Štrk Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VSK Mineral s.r.o. -
0.00 €
Obedáre 20 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RETRO LC s.r.o.
64.12 €
Konzola pre tri vlajky + rahná na vlajky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Signo s.r.o.
42.96 €
Kameň HDK 16/32 na zásyp a vysprávku cesty Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
0.00 €
Umývačka riadu do kuchyne KD Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
1224.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Obedáre 30 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RETRO LC s.r.o.
93.02 €
Obedáre 30 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RETRO LC s.r.o.
93.02 €
Produkty katastra na rok 2018 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Čistiace prostriedky - mop Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ADLERR
32.93 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
239.87 €
Vývoz žúmp Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Vyhotovenie geometrických plánov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
0.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Poradenské služby verejne obstravanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
400.00 €
Montáž oplotenia, oprava bránky, montáž zámku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Odpratanie sute Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Vlajky, zástavy - 2 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LIM PO s.r.o., Ivan Kročka
66.80 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
0.00 €
Objednávka realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Stavmax - SK, s.r.o.
150.00 €
Exteriérové fólie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ARMOLAN Slovensko
120.00 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Plutko s.r.o.
0.00 €
Výroba pečiatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Firma Lukacek
61.50 €
Dezinfekčné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TEMZIS s.r.o.
40.10 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Miroslav Kačúr
0.00 €
Vývoz žump Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Vypracovanie smernice VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MOAD, s.r.o.
150.00 €
Oprava motorovej kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
0.00 €
Matričné tlačivá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Centrum polygrafických služieb
30.80 €
Struny do kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR
197.40 €
Vývoz žumpy OcÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku parc. 8 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
0.00 €
Program Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Vývoz žumpy MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
266.40 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
86.40 €
Konzultačné služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: K.R.E., s.r.o.
35.00 €
Kultúrn-spoločenské vystúpenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Kandráčovci
1500.00 €

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Nacina Ves
Počasie Nacina Ves - Svieti.com

Iné

Odpadové hospodárstvo