Kontakty

Toto webové sídlo www.nacinaves.sk spravuje obec Nacina Ves. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nacina Ves

Adresa:
Obec Nacina Ves
Nacina Ves 229
072 21 Nacina Ves

IČO:  00 325 511

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky 
Počet obyvateľov: 1812
Rozloha: 1580 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1254

Všeobecné informácie: nacinaves@nacinaves.sk


Starosta: Anton Šandor, tel: +421908992806
Podateľňa : podatelna@nacinaves.sk
Matrika : matrika@nacinaves.sk
Účtovníctvo : uctovnictvo@nacinaves.sk

Kontrolór: kontrolor@nacinaves.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056/6498224

Mob.:  +421 918 662 134

E-mail: nacinaves@nacinaves.sk

Terénna sociálna práca:

Kontakt: tel.: 0918 341 527

email: tsp@nacinaves.sk

Miestne občianske poriadkové služby:

Kontakt: tel.: 0945 504 689

Kompetencie:

Obec Nacina Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Nacina Ves
Počasie Nacina Ves - Svieti.com

Iné

Odpadové hospodárstvo