Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vodné a stočné - dobropis Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
-1.73 €
Vodné a stočné - dobropis Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
-1.88 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3111.54 €
Školenie Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IPEKO Zvolen, s.r.o.
40.00 €
Upgrade UCT 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
27.95 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
48.24 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
1535.05 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
832.85 €
Výkon činnosti technika PO I.Q. 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Kontrola komínových telies Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
70.00 €
Hmotná núdza - školské pomôcky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
33.20 €
Hmotná núdza - školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
166.00 €
Hmotná núdza - školské pomôcky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
514.60 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
627.00 €
Odmeny umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Elektrina - opravná faktúra 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-77.54 €
Elektrina 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-147.41 €
Elektrina 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
163.42 €
Elektrina 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-9.38 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
630.62 €
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Tlačivá MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ŠEVT a.s.
9.80 €
Hovory v sieti O2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.40 €
Hovory v sieti Orange 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.89 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
52.43 €
Školenie Register adries Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Vodné a stočné za 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
14.30 €
Vývoz TKO 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Pohrebné služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pohrebná služba Memory
398.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
20.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 2/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
268.00 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
387.60 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
1535.06 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
62.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
157.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
564.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
292.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
309.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
169.00 €
Update program agenda OcU Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
130.96 €
Tonerové kazety Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
155.81 €
SOZA - poplatok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SOZA
14.28 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
266.40 €
Ročenka - zväz protifašistických bojovníkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
50.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
86.40 €
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
42.00 €
Spoločný OcÚ - rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Obec Vinné
778.00 €
Členské poplatky ZMOS 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZMOS
90.15 €
Školenie Účtovníctvo pre obce 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Elektrina 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
339.56 €
Elektrina 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
83.37 €
Dotácia ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
5000.00 €
RTVS rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RTVS
222.96 €
Hovory v sieti O2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.42 €
Hovory v sieti Orange 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.28 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
66.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
179.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
328.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
309.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
598.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
157.00 €
Oprava kotla - stacionár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Džado - ELPLYN
140.00 €
Vodné a stočné za 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
16.03 €
Hovory v sieti Telekom 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
50.16 €
Elektrina dodávka a distribúcia 01-02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1864.00 €
Elektrina dodávka a distribúcia 01-02/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
372.00 €
Konzultačné služby VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: K.R.E., s.r.o.
300.00 €
Vývoz TKO 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Update programov, Servis kopirov. stroj Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
365.64 €
Oprava kotlov MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Džado - ELPLYN
30.00 €
Poistenie ZŠ + školska jedáleň Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ČSOB Poisťovňa
700.80 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
142.80 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
304.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 1/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
14.00 €
Členský poplatok na rok 2017 RVC Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
58.95 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
148.08 €
Update program Mzdy a HDU Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
66.72 €
Školenie Zákon o VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: OTIDEA s.r.o.
156.00 €
Revízie - PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Štec Igor
250.08 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
157.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
617.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
68.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
184.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
319.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
338.00 €
Mobilny telefón Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.50 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
55.96 €
Záloha publikácia Poradca Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
71.20 €
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
49.50 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1635.54 €
Členský príspevok DPO Michalovce na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
46.00 €
Úhrada členského ZMOS na rok 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZMOS
295.19 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
169.20 €
Elektrina 01- 12/2016 vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
936.94 €
Elektrina 01- 12/2016 vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-29.66 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
99.84 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
52.04 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-441.26 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-651.25 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-343.36 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-188.13 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-364.13 €
Dodávka zemného plynu 06-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
677.71 €
Elektrina 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
238.50 €
Elektrina 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
485.46 €
Finančný spravodajca 2016 - vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
13.67 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
48.54 €
Inštalácia programu VUJE Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
44.80 €
Preprava osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Vojtko
78.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
119.03 €
Vývoz TKO 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Skladkovanie TKO za 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
495.51 €
Plošina Nissan - oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
21.60 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
219.71 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2518.30 €
Pohostenie - koniec roka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
334.49 €
Pohostenie výročie SNP Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
53.50 €
Pohostenie Úcta k starším Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
50.40 €
Zákusky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pekáreň ILaS s.r.o.
20.52 €
Vodné a stočné za 10 - 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
81.74 €
Vodné a stočné za 10 - 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Ročné vedenie účtu v Prima banke - rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
61.76 €
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, Komunitný plán sociálnych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mgr. Miroslava Žilková
790.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
360.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
16.00 €
Grafický návrh, spracovanie a tlač kalendára 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Rovňak - EXCEL s.r.o.
310.50 €
Pomôcky MŠ - Magnetické ľudské telo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TRYO s.r.o.
32.90 €
Montáž vianočného osvetlenia + materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
1144.56 €
Elektrina 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
453.38 €
Elektrina 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
37.99 €
Verejná správa SR - ročný prístup 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2938.79 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
656.77 €
Audit účtovnej závierky 2016 - 50% odmeny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Jozef Figľar - certifikovaný audítor
700.00 €
Pomôcky MŠ - Interaktívna tabuľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: GOTANA, s.r.o.
1298.00 €
Školenie - účtovná závierka k 31.12.2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Hovory v sieti Orange 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.96 €
EPI Právny systém Basic Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
294.00 €
Preddavok - Finančný spravodajca 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
26.40 €
Činnosť technika PO za 10-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Skládkovanie TKO k 30.11.2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
1881.29 €
Vývoz TKO 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Stavebný dozor - Kanalizácia a ČOV Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Šandor
1950.00 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
176.08 €
Vytvorenie elektronickej pečate - DEUS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
60.35 €
Predplatné Košický Korzár SME 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PETIT PRESS a.s.
245.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
128.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
209.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
490.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
480.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
859.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
413.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
28.00 €
Obecné noviny 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
135.20 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
125.69 €
Vodné a stočné za 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
23.58 €
Žiarovky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Tirpák Vladimír - VATI
205.34 €
Prístrešok pri KD Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
4200.00 €
Darčekové kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1000.00 €
Školenie eGovernment Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
54.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Vojtko
46.00 €
Predplatné - Predškolská výchova Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
219.51 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2348.29 €
Elektrina 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
432.55 €
Elektrina 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.14 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PAPERA s.r.o.
45.93 €
Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.Medlen - JurisDat
16.70 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
61025.11 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
45401.95 €
Vývoz TKO 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Hovory v sieti Orange 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.96 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
157.34 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
64.10 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
254.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1152.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
78.30 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
45.80 €
Školenie miestne dane a poplatky TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Školenie - hlásenie pobytu občanov SR Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
416.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
34.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
416.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
730.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
108.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
178.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 11/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
407.00 €
Update programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
36.00 €
Modernizácia budovy starej MŠ - práce naviac Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
1495.47 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
169.20 €
Školské potreby - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
182.60 €
Školské potreby - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
614.20 €
Školské potreby - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
33.20 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TRYO s.r.o.
226.25 €
Predplatné Právo pre Ropo a obce 2017 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
74.40 €
Tonery Canon Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Volovár COMPUTERS
109.50 €
Vodné a stočné za 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
36.16 €
Výkon činnosti technika PO za 7-9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy starej MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
24000.00 €
Zákusky - Úcta k starším Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pekáreň ILaS s.r.o.
244.80 €
Tlačivá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
26.00 €
Kontrola detského ihriska MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PLAYSYSTÉM s.r.o.
97.20 €
Deratizácia - rómska lokalita Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Miroslav Dzurik
944.70 €
Elektrina 09/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
177.85 €
Dotácia ŠK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
4000.00 €
Báger Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
516.30 €
Elektrina 01-09/2016 vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-33.41 €
Elektrina 01-09/2016 vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1509.55 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 09/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
618.65 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 09/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2245.38 €
Hovory v sieti Orange 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.16 €
Hovory v sieti Orange 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.96 €
Riad do KD Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Gabriel Záhorčák KARLO
1366.63 €
Hovory Slovak Telekom 09/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
59.00 €
Vývoz TKO 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
65.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
252.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
441.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
246.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 10/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
107.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
348.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
39.00 €
Vodné a stočné 6-9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
150.91 €
Vodné a stočné 6-9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1411.54 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 08/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2348.31 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 08/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
848.84 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2360.37 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
352.12 €
Hovory v sieti Orange 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.04 €
Hovory v sieti Orange 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti O2 za 08/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
0.04 €
Elektrina 08/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
146.84 €
Update programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
91.51 €
Toaletné potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
72.23 €
Hovory Slovak Telekom 08/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
56.88 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
169.20 €
Plošina Nissan - oprava VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
153.95 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
21.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
35.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
81.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
79.00 €
Dodávka zemného plynu 9/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
142.00 €
Vývoz TKO 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
1068.00 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
18.74 €
Vodné a stočné 7-8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
17.29 €
Smaltované domové čísla - časť Vybúchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Smaltovňa Mišík Holíč, s. r. o.
441.50 €
Čalúnené lavice a vešiaková stena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Venceľ - stolárstvo
762.50 €
Nábytok MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: NOMIland s.r.o.
841.00 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
53.52 €
Prepravné RADOSŤ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Vojtko
125.50 €
Nábytok MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: NOMIland s.r.o.
1323.00 €
Signalizačné zariadenie OcU Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
0.10 €
Preprava osôb - zájazd Maďarsko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Scholz - AUTODOPRAVA
397.15 €
Tlačivá a kanc. potreby MŠ - z dotácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ŠEVT a.s.
20.53 €
Elektrina 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.01 €
Hovory Slovak Telekom 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.50 €
Hovory v sieti Orange 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.96 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
390.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
254.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 6-8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1707.00 €
Poistenie osôb - zájazd Maďarsko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
87.21 €
Doména, webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
60.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
17.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
38.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
69.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 8/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
422.79 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2353.45 €
Stavebný dozor ihrisko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
580.00 €
Vývoz TKO 7/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Vodné a stočné 6-7/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
9.43 €
Rekonštrukcia šatní na ihrisku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Zeleňák - STRECHSTAV
1687.56 €
Predplatné časopisu Učtovníctvo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
1373.43 €
Koberce MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
502.19 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
169.20 €
Príspevok ŠK - 3. splátka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
4000.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
90816.01 €
Dodávka elektrickej energie 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
119.65 €
Hovory v sieti Orange 7/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 7/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.18 €
Predpis fa- signalizačné OcU 6/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.61 €
Úrazíové poistenie Uchádzačov o zamestnanie na 07-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
48.00 €
Úrazíové poistenie Uchádzačov o zamestnanie na 07-12/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
48.75 €
Vodné a stočné 03-06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
92.75 €
Nastavenie e-mail. komunikácie + náplne HP Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
190.56 €
Vývoz TKO 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Hovory v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.02 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
69.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
38.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
17.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Dodávka zemného plynu za 07/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1615.54 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
22.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
450.00 €
Hračky MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
90.46 €
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 04-06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena pozemku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
180.00 €
Vodné a stočné 03- 06/2016 Vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
1.57 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
8308.02 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
71.22 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2348.27 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
853.10 €
Mimoriadny členský poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RZ miest a obcí " Zemplín"
50.00 €
Oprava elektronáradia + materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
87.16 €
Výmena HDD, reinštalácia, nastavenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
448.36 €
Hovory v sieti 02 Slovakia 01 - 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.62 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
50.71 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-247.98 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-235.11 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-139.81 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-285.93 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-135.18 €
Dodávka zemného plynu za 01- 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
31.42 €
Audit účtovnej závierky 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
900.00 €
Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
8472.28 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Terézia Pancáková - TREND consulting
404.39 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Merkury Market Slovakia, s.r.o.
404.39 €
Elektrina 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
38.23 €
Služby STP APV Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Maliarske farby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
107.10 €
Hovory v sieti Orange 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.96 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
31.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
403.00 €
Stanovenie hodnoty pozemku p.č. 1081 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
150.00 €
Vývoz TKO 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
41.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
42.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
19.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
74.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu za 06/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Interaktívny program ALFIK SK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Interaktívna škola, s.r.o.
249.00 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
63782.04 €
Chladiaca jednotka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
2702.40 €
Vodné a stočné 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
25.15 €
Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
10526.32 €
Krovinorez, ochranné pomôcky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
603.70 €
Oprava chladiaceho boxu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
3152.38 €
Ročný poplatok za používanie SW Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Remek s.r.o
73.49 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
10.15 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
69.37 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
780.18 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2367.62 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
18.36 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
420.00 €
Hovory v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
50.45 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Vývoz TKO 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
712.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
254.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1707.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
390.00 €
Prehliadka vozidla pred STK - Škoda Pick up Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Autoservis Milan Hricík
105.89 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - MŠ 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
35.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - ZŠ 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
412.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
86.40 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
98.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
176.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
101.00 €
Dodávka zemného plynu 05/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
88.90 €
Vodné a stočné za 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
28.30 €
Náhradné diely Stihl Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Karel Šťastný
75.84 €
Prenájom rohoží 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
6.53 €
Príprava Následnej monitorovacej správy č.4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MJM Group s.r.o.
120.00 €
Mot. kosačka, mot. vyžinač Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
601.70 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
200.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.77 €
Školské pomôcky - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Aladin s.r.o.
21.60 €
Plastová nádoba 120 l čierna Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MEVA- SK s.r.o
1050.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Tomáš Čalovka - KOVEX
455.34 €
Sadenie okrasných drevín - tuja Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Duda
300.00 €
Hovory v sieti Orange 4/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 4/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 4/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.00 €
Školenie matrikárok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AVS
232.00 €
Servis PC, upgrade Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
215.00 €
Vývoz TKO 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
1424.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2357.29 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
502.33 €
Stavebné práce "Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
6165.83 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
112.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
261.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
256.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
458.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 04/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
68.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
48.00 €
Prenájom rohoží 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - ZŠ 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
370.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - MŠ 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
28.00 €
Školské pomôcky - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
16.60 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2348.29 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2348.29 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
656.42 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
416.50 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1715.54 €
Vodné a stočné za 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
31.44 €
Vodné a stočné za I.Q. 2016 - vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
102.18 €
Vodné a stočné za I.Q. 2016 - vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
3.14 €
Výkon techniky požiarnej ochrany Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Poistenie majetku - Regenerácia centr. časti obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
630.62 €
Školské pomôcky - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Hobla H Slovensko s.r.o.
145.20 €
Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UMP SK, s.r.o.
78.00 €
Seminár Správa registratúry Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Dodanie projektovej dokumentácie Kanalizácia a ČOV Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MEP Prešov Ing. Gajdoš Jozef
3480.00 €
Krovinorez a pracovné rukavice Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
610.00 €
Programové vybavenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
58.80 €
Školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
215.80 €
Školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
498.00 €
Členský poplatok RZMO ZMR Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RZ miest a obcí " Zemplín"
88.80 €
Struny do kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR
356.40 €
Likvidácia odpadu Školská jedáleň ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EBA s.r.o
24.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.70 €
Hlasové služby O2 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.85 €
Ročenka - SZPB Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slov. zväz protifašistických bojovníkov
150.00 €
Update programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
130.96 €
Inštalácia SW Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
311.90 €
Školské pomôcky - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
212.51 €
Hovory v sieti Orange 3/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 3/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 3/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.31 €
vypracovanie PD Kanalizácia Nacina Ves - zmena Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MEP Prešov Ing. Gajdoš Jozef
1740.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
837.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
477.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
204.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
467.00 €
Dodávka zemného plynu 03/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
124.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
252.00 €
Prenájom rohoží 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
17.04 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
246.68 €
Plošina Nissan - oprava VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
167.35 €
Vývoz TKO 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Stanovenie hodnoty pozemku, par.c. 524/4 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
180.00 €
Náklady na Spoločný obecný úrad - Školský úrad Vinné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Obec Vinné
778.00 €
Vodné a stočné za 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
40.87 €
Publikácia Účtovné súvsťažnosti Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
25.00 €
Autorská odmena za licenciu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SOZA
14.28 €
Preprava kontajnerov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
101.90 €
Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: NetConsult, s.r.o.
250.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - ZŠ 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
333.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi - MŠ 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
13.00 €
Poistenie majetku - Základná škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ČSOB Poisťovňa
700.80 €
Školenie - Pôsobnosť a úlohy hlavného kontrolóra Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Školenie daň z príjmov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Oprava ponorného kal. čerpadla Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Kundrát Štefan - oprava elektromotory - čerpadlá
30.00 €
Pracovne náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
600.00 €
Hovory v sieti Orange 2/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 2/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: mkbstav - Ing. Oľga Onderikova Mikulíková
500.00 €
Hlasové služby O2 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-18.89 €
Dotácia z rozpočtu na podporu a rozvoj ŠK Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
4000.00 €
Úhrada RTVS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RTVS
222.96 €
Upgrade programov Evidencia a Mzdy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
47.94 €
Predplatné Zbierka zákonov 2015 - vyúčtovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
104.02 €
Ročná závierka 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Terézia Pancáková - TREND consulting
286.00 €
Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Školenie pravidlá odmeňovania v obci Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny 01-02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
390.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny 01-02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2327.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny 01-02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
254.00 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 1/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.00 €
Hmotná núdza ZŠ 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
366.00 €
Dávka v hmotnej núdzi MŠ 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
12.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
888.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
216.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
506.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
496.00 €
Dodávka zemného plynu 02/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
132.00 €
Prenájom rohoži 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Vývoz TKO 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Vývoz žumy 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
86.40 €
Kontajnery 7m3 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ATOL HB, spol. s r.o.
2520.00 €
Vodné, stočné I. 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
22.01 €
Úrazové poistenie - menšie obecné služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
39.00 €
Pracovne náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
600.00 €
Update programového vybavenia - mzdy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
54.96 €
Sada na upratovanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ADLERR
144.55 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
218.40 €
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
12.46 €
Ročné vysporiadanie r. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-159.72 €
Ročné vysporiadanie r. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
16.07 €
Ročné vysporiadanie r. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-420.90 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
351.54 €
Seminár Finančná kontrola r. 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Hovory v sieti Orange 1/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Hovory v sieti Orange 1/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.98 €
Toaletný papier Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
40.14 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
136.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
223.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
523.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
114.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
117.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
916.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
511.00 €
Dodávka zemného plynu 01/2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
345.58 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
240.54 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
197.06 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
154.31 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
74.07 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-67.02 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-84.92 €
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-715.68 €
Členský príspevok ZMOS na rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZMOS
293.04 €
Platba za doménu, webhosting a webstránky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
84.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1615.54 €
Predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
49.50 €
Členský poplatok RVC Michalovce na rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
59.30 €
Členský príspevok pre členov DHZ na rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
46.00 €
Vodné, stočné IV. Q. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
26.72 €
Hlasové služby O2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
0.10 €
Nastavenie, upgrade programov, servis kopirov. stroja Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
122.32 €
Prenájom rohoží 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
8.16 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.33 €
Plošina Nissan - oprava VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
17.76 €
Drobný stavebný odpad - doúčtovanie TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
1806.94 €
Vývoz TKO 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtov v Prima banke Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
50.86 €
Slávnostné ukončenie roka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
306.20 €
Dodávka materiálu a práca stavebným strojom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
1178.54 €
Servisná prehliadka kotlov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Džado - ELPLYN
245.00 €
Dodávka cukrárenských výrobkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pekáreň ILaS s.r.o.
50.52 €
Oslavy 71. výročia SNP - občerstvenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
219.84 €
Toner, inštalácia a nastavenie WIFI, USB Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
164.98 €
Preprava osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Vojtko
60.00 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
381.19 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2056.44 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
21.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
434.00 €
Vodné, stočné III. Q. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
1.57 €
Vodné, stočné III. Q. 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
50.30 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.67 €
Montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
1031.40 €
Kontrola účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Terézia Pancáková - TREND consulting
1073.25 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pro Solutions, s.r.o.
126.30 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
454.00 €
Bleskozvod KD Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladímír Kríž
900.00 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
13.00 €
Predplatné Predškolská výchova - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
60.38 €
Vývoz TKO 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Vojtko
45.00 €
Hovory v sieti Orange 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
12.13 €
Hovory v sieti Orange 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.19 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Aladin s.r.o.
111.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Eduard Treščák
354.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2869.49 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
635.57 €
Vývoz žúmp OcU, KD, MŠ za 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
169.20 €
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za 10-12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
80.00 €
Prenájom rohoží 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
19.67 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Promo systém, s. r. o.
37.80 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
517.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
13.00 €
Dodávka všeob. materiálu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
243.90 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
61.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
148.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
401.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
411.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
769.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu 12/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Predplatné - Obecné noviny 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
135.20 €
Kupony LE CHEQUE DEJEUNER Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
620.00 €
Vodné, stočné 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
303.40 €
Zateplenie fasády MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
2160.00 €
Kroje spevácka skupina RADOSŤ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Miroslav Jenčo
900.00 €
Vodné, stočné 11/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
25.15 €
EPI - ročný prístup 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
294.00 €
Predplatné Košický Korzár, SME 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PETIT PRESS a.s.
230.00 €
Renovácia tonerov do tlačiarní Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Volovár COMPUTERS
153.30 €
Pracovne náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
450.00 €
Porez hranoly, laty Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Stavebno - drevárska firma TUŠAJ Ján
220.00 €
Revízia PZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Štec Igor
94.95 €
Školenie - Účtovná závierka 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Školenie RVC Michalovce - Register adries Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Hlasové služby Slovak Telekom 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.00 €
Predprimárne vzdelávanie 2015-2016 MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: M.Medlen - JurisDat
16.60 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2262.21 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
219.12 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2276.49 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2406.25 €
Hlasové služby O2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
0.17 €
Ozvučenie Dom smútku Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marián Babin UNIPRIM
1946.45 €
Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
Predplatné Finančný spravodajca rok 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
26.40 €
Vývoz odpadu VKK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
257.22 €
Členské príspevky MAS DUŠA Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MAS DUŠA
301.75 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.54 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZEPO, spol. s r.o.
33484.30 €
Dodávka a distribúcia elektriny III.Q 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2329.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny III.Q 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny III.Q 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
489.00 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
17.04 €
Vývoz TKO 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Prenájom plošiny Nissan - oprava VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
26.71 €
Poistenie zodpovednosti za škodu mot. vozidla 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
45.80 €
Poistenie zodpovednosti za škodu mot. vozidla 2016 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
76.80 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
59.74 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
51.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
126.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
340.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
348.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
653.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
475.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 10/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
32.00 €
Školenie Hlásenie pobytu občanov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
261.94 €
Rekonštrukcia obecného rozhlasu - časť Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladímír Kríž
10635.97 €
Vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z EF Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Eurocluster s.r.o.
600.00 €
Predplatné Právo pre ROPO a obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Pracovne náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
590.00 €
Oprava mot. traktorovej kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
52.53 €
Klimatizácia KD Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX MI, spol. s r.o.
16047.60 €
Materiál - strešná krytina Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Zeleňák - STRECHSTAV
453.91 €
Cukrárenské výrobky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Pekáreň ILaS s.r.o.
230.64 €
PD na stavbu Zateplenie budovy OcU Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
996.00 €
Nákup hračky pre MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TRYO s.r.o.
83.40 €
Rošty Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: FIBERSTRUCT s.r.o.
107.50 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
16.60 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
730.40 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
199.20 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Preplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-19.23 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
64.07 €
Oprava VO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
190.90 €
Hovory v sieti Slovak Telekom 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
54.44 €
Vývoz TKO 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
927.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Office DEPOT
32.58 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi MŠ 9/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
19.00 €
Vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi ZŠ 9/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
523.00 €
Vodné, stočné III.Q 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
105.32 €
Školenie matrika Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AVS
114.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
395.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
211.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
31.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
206.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1192.74 €
Auditorské služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
450.00 €
Vodné, stočné III.Q 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Hovory v sieti Orange - dobropis 2011 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
-5.14 €
Príspevok pre ŠK TJ IV.Q Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
3500.00 €
Betón - parkovisko pri kostole Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UND-03 a.s Košice
1297.80 €
Vývoz žúmp OcU, KD, MŠ za 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
334.80 €
Dodanie reklamných tabuľ - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Horňák - REKLAMS
35.00 €
Zhotovenie betónových pásov na miestnom cintoríne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
6840.78 €
Zateplenie fasády a výmena strechy MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
5000.00 €
Zateplenie fasády v objekte MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
577.58 €
Nákup pracovného náradia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
672.20 €
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za 7-9/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: BRISTON s.r.o.
47.00 €
Zriadenie obecnej studne - ihrisko Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DYNAMIC - Ing. PIDANY Ľubomir
900.00 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Školenie IS Register adries Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Školenie Miestne dane a poplatky RVC Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
150.00 €
Vývoz TKO 8/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Servis PC 8/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
57.50 €
Volania v sieti Orange 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
15.23 €
Volania v sieti Orange 09/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.24 €
Materiál MŠ kuchyňa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
192.97 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 08/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2262.26 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 08/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
572.07 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 07/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2901.58 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 07/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
404.77 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 06/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2247.32 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 06/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
426.05 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za 05/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2239.98 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za 05/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
732.62 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
51.37 €
Výkon stavebného dozora na stavbe Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
900.00 €
Zavlažovací systém ihriska Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Cyril Mráz - VODÁR
724.62 €
Školské potreby MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
119.16 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
124.12 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
127.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
68.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
66.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
25.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
450.00 €
Oprava mot. traktorovej kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
286.50 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
20.44 €
Preprava osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ARRIVA Michalovce, a.s.
138.00 €
Zbierka zákonov SR - 4. preddavok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
60.00 €
Stav. úpravy - Zateplenie MŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
54542.88 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: JUDr. Jana Čukylová
300.00 €
Pracovne náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
685.40 €
Poistenie osôb Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
76.50 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
17.04 €
PD na stavbu Telocvičňa pri ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
5280.00 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.22 €
Hovory v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Tlačivá Materská škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ŠEVT a.s.
13.69 €
Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCI Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
Upgrade Mzdy, Uct, záloha a obnova údajov, servis Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
127.20 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
489.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2329.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.00 €
Hovory v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.61 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
12.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
61.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
5.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
26.72 €
Výroba, dodávka a montáž detského ihriska Villa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Svrček
640.00 €
Náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
780.00 €
Update programového vybavenia - Mzdy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
21.00 €
Chladnička Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
1116.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1167.54 €
Koncesionársky poplatok RTVS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RTVS
18.58 €
Združené poistenie majetku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
1373.43 €
Audítorské práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
700.00 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
6.53 €
Oprava Škoda Felicia Pick-up Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Autoservis Milan Hricík
610.22 €
Príprava NMS č. 3 - Regenerácia sídel Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MJM Group s.r.o.
120.00 €
Dotácia ŠK Odb.: Športový klub
Dod.: Obec Nacina Ves
3500.00 €
Regenerácia pracovnej sily Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIP-CARD s.r.o.
280.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
11.45 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
99.60 €
Volania v sieti Slovak Telekom 06/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR
356.40 €
Plastové okná MŠ - 4 ks Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O.K.s.r.o.
495.89 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
61.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
12.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
5.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN ZŠ - 6/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
539.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 6/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
4.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
61.31 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
44.02 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
12.58 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1167.54 €
Preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Vancák
130.00 €
Preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Vancák
130.00 €
Prenájom a čistenie rohoží OcÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Preprava Strážske- Vybuchanec 3.6.2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: UND-03 a.s Košice
814.32 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Vývoz žúmp OcÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
86.40 €
Poradca podnikateľa Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
72.00 €
Klampiarske práce ZDR Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Štefan Šuľák
180.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
11.03 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
779.90 €
Volania v sieti Slovak Telekom 05/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.94 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Predplatné mesačníka VS 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PORADCA s.r.o.
33.00 €
Predplatné mesačníka VS 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PORADCA s.r.o.
33.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN ZŠ - 5/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
508.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 5/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
35.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
13.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
35.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
66.00 €
Oplotenie ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
32266.31 €
Služby STP APV Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
18.86 €
Pracovná obuv, odev Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
55.99 €
Náradie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
777.70 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
24.92 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
69.37 €
Reinštalácia OS, programov, inštalácia PC, tlačiarne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
67.50 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
13.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
84.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
31.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
82.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
157.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Renovácia tonera Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Volovár COMPUTERS
87.60 €
Verejné obstarávanie na zákazku Stavebné úpravy, zateplenie objektu MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
1150.00 €
Projektová dokumentácia na stavbu "Telocvičňa pri ZŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inžinierska agentúra, s.r.o.
5280.00 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
52.87 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.09 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2329.00 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
489.00 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
927.00 €
Účastnícky poplatok -pracovné stretnutie matrikárov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AVS
0.00 €
Majetok obce - prístupy a vzdelávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SOTAC s.r.o
49.20 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 4/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2067.45 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 4/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
493.84 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 3/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2273.71 €
Vložné Snem ZMOS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
50.00 €
Koncesionársky poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RTVS
55.68 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 3/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
632.97 €
Vyúčtovanie dávky v HN ZŠ - 4/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
422.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 4/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
6.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
23.58 €
Pripojenie do siete internet, wifi router Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3GpsNet Martin Rovňák
130.00 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
16.32 €
Toaletný papier, papierové utierky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
63.78 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
218.40 €
Update programového vybavenia MZDY Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
43.92 €
náradie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3Trade Ing. Peter Balint
794.98 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
630.62 €
poskytnutie dotácie pre Športový klub Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
3500.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1122.74 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
58.55 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
51.48 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
172.80 €
telefónne služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
telefónne služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
telefónne služby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
prepravné, elektroobsluha, elektromateriál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
130.76 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
214.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
79.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
219.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
410.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
306.54 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 3/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
503.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
71.50 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
65.00 €
Zbierka zákonov SR, roč.2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
72.00 €
Vodné a stočné Odb.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
44.02 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
1.57 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
23.58 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
763.60 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
2115.80 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
29.46 €
plastová nádoba, kontajner Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MEVA- SK s.r.o
692.10 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1333.14 €
Ročný poplatok za používanie SW evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Remek s.r.o
73.49 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
11.53 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 2/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2239.97 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 2/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
807.30 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Upgrade, záloha, obnova údajov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
972.22 €
Verejné obstarávanie ročník 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
51.28 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
749.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
390.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
400.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
59.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
144.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
36.16 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
29.46 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SOZA
14.28 €
Príprava monitorovacej správy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MJM Group s.r.o.
120.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 2/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
294.00 €
Účastnícky poplatok - školenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
poskytnutie dotácie pre Športový klub Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Športový klub
3500.00 €
Update program. vybavenia agendy ob.úradu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
130.96 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 1/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
369.60 €
vyúčtovanie tovarov a služieb stará škola 1/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
1005.27 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 1/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
2239.97 €
Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Marián Babin UNIPRIM
1650.00 €
Zbierka zákonov SR, roč.2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
64.93 €
Upgrade záloha a obnova programov + servis tlačiarne Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
68.26 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
166.80 €
Plastové tabule Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Impulz - reklamná agentúra s.r.o.
230.16 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
52.81 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.99 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
489.00 €
elektrina- dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2329.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 1/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
1.00 €
Vyúčtovanie dávnky v HN ZŠ - 1/2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
434.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
153.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
62.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
794.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
424.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
414.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
28.30 €
Náklady pre rok 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Obec Vinné
763.00 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
29.46 €
Úhrada členských poplatkov na rok 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RZ miest a obcí " Zemplín"
88.80 €
finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
194.34 €
finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-461.54 €
finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
270.85 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
820.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
438.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
64.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
110.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
160.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
158.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
428.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
22.00 €
Finančný spravodajca roč.2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
48.86 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
198.74 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
590.95 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1172.28 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
210.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
497.90 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
29.98 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
37.70 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
119.19 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.12 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
36.00 €
Členský poplatok na rok 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
58.96 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1354.74 €
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
49.50 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
144.00 €
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
292.87 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
51.72 €
Plošina Nissan Cabstar Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
60.80 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
29.46 €
LCD, Inštalácia a nastavenie PC Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
229.60 €
Výroba a montáž dvierok na skrinky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Venceľ- stolárstvo
325.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
3.14 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
64.45 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
18.86 €
Inštalatérsky materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ROVKUR s.r.o.
2424.52 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 12/ 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
414.33 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 12/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2263.01 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
57.93 €
Členský príspevok pre členov DHZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
46.00 €
Vyúčtovanie dávnky v HN ZŠ - 12/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
558.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 12/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
1.00 €
Porez dreva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Stavebno - drevárska firma TUŠAJ Ján
165.00 €
Tlačivá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
19.50 €
montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
1131.60 €
Predškolská výchova - predplatné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
Didaktické pomôcky - materská školy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ELARIN s.r.o.
202.88 €
Počítačové príslušenstvo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
234.10 €
Pohostenie - slávnostné zasadnutie OB. zast. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
270.00 €
Kroj Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Miroslav Jenčo
300.00 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
530.00 €
Nájomné za prenájom pozemku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SSC IVSC Košice
81.75 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
56.26 €
Autosúčiastky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Autoservis Milan Hricík
424.63 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ 11/ 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
1024.69 €
vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ 11/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2832.32 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
42.60 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
535.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
20.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
299.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
103.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
57.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
266.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
151.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
291.00 €
publikácia "Miestna samospráva" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
8.50 €
Printline - toner Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: DAMEDIS ,s.r.o.
55.18 €
betón a kari sieť Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
453.30 €
poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Vyúčtovanie dávky v HN MŠ - 11/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
8.00 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
15.72 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
166.80 €
Obecné noviny 2015 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
135.20 €
Didaktické pomôcky - materská škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TRYO s.r.o.
74.40 €
Práce na stavbe Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
66038.29 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
62.36 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
13.68 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
29.46 €
Ramenáč -vývoz VKK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
1278.33 €
Predplatné aktualizácií - úplné znenia zákonov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PORADCA s.r.o.
59.20 €
Predplatné "Verejná správa " Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PORADCA s.r.o.
33.00 €
Ramenáč -pristavenie VKK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
44.15 €
Plošina Nissan Cabstar Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
99.30 €
Upgrade programu Voľby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
44.71 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
927.00 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
20.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
254.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
49.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
87.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
455.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
247.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
151.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
266.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2317.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
29.87 €
Deratizácia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Miroslav Dzurik
596.00 €
Vyúčtovanie dávnky v HN ZŠ - 10/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
680.00 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
76.80 €
Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
45.80 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-1608.97 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
60.14 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
109.50 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
-936.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
15.80 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
36.22 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
52.81 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
49.32 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
113.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
194.00 €
Servisné prehliadky kotlov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ján Džado - ELPLYN
240.00 €
Stavebné úpravy KD Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
3175.55 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
215.80 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
813.40 €
Predplatné ROPO A OBCE Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
69.60 €
Elektroinštalačný materiál Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Tirpák Vladimír - VATI
48.92 €
Kopírovanie výkresov - kanalizácia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Industry a Project Engineering s.r.o.
30.10 €
Cukrárenské výrobky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Cyprián - Sladký svet s.r.o.
220.32 €
Pekárenské výrobky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ILaS Group s.r.o.
49.08 €
Didaktické pomôcky - materská škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Benjamin s.r.o.
136.30 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Farby, riedidlá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
480.13 €
Farby, riedidlá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
441.35 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Volania v sieti Slovak telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
50.23 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Rohože -prenájom a čistenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
14.23 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Preddavok na Zbierku zákonov SR Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
112.86 €
Preddavok na Finančného spravodajcu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
19.98 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Kancelária ZMOS
12.00 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ september 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
1239.15 €
Stavebné práce na stavbe : Stavebné úpravy kultúrneho domu Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
2175.55 €
Stvebné úpravy kultúrneho domu - Vybuchanec Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: STELL s.r.o.
10814.95 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1275.54 €
vyúčtovanie dávky v hmotnej núdzi pre žiakov ZŠ za 9/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
681.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
50.30 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
7.86 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
69.17 €
Vystúpenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Hnojňane z Mihaľovec
400.00 €
Realizácia dreveného podhľadu do altánku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Peter Venceľ- stolárstvo
920.00 €
Odborno - konzultačný seminár - daň z nehnuteľností Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: WOLF organizácia kurzov a školení
56.00 €
Seminár - účastnícky poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Reklamný materiál - oslavy obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Impulz - reklamná agentúra s.r.o.
894.00 €
Tričká s erbom obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Impulz - reklamná agentúra s.r.o.
985.50 €
Výkon stavebného dozora Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
450.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ - august 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2071.17 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb - ŠJ august 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
444.87 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
360.06 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
611.61 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1805.09 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1819.51 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
3439.70 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1025.29 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1875.15 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
24.46 €
Práce na stavbe ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
62097.30 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR
183.00 €
Pranie a prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
17.04 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Dodávka parapiet Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Profil Invest Slovakia , s.r.o.
89.05 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
54.95 €
Preprava zosnulej Tokárovej Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
12.34 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
60.68 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb - stará škola jún - august 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
322.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ - júl 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
389.97 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ - júl 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
2207.54 €
Farba, materiál- na náter strechy budovy MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
402.67 €
Traktor s vlečkou 2,10 hod. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
29.00 €
Dodanie energetického certifikátu na objekt : ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Delphia KE s.r.o.
640.00 €
Traktor s vlečkou 2,10 hod. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
29.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Oprava VO - plošina Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
206.86 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
88.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
88.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
158.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
936.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
20.00 €
Tovar v zmysle dodacieho listu 14/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
390.79 €
Tovar v zmysle dodacieho listu 13/2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
226.20 €
Koncert 24.8.2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ľudová hudba Ondreja Kandráča
1500.00 €
Vystúpenie FS Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: FS Vranovčan
600.00 €
Vyhotovenie videozáznamu z osláv obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Donič Jozef
630.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
4.72 €
Kateringové služby - oslavy obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
1261.00 €
Kateringové služby - otvorenie školy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Martin Hajdučko
2185.00 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Účastnícky poplatok - seminár Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
936.00 €
Práce na stavbe ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
84755.60 €
Náradie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o.
399.99 €
Plastové poháre, taniere, príbor, obrusy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MIPA - Ing. Paulina Ľudovít
85.61 €
Pranie a prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.78 €
Tlačivá - Materská škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ŠEVT a.s.
17.47 €
Založenie trávnika s výsevom s prvou kosbou a postrekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
1600.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Vývoz VkK Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
280.98 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Mesačný poplatok volania do všetkých sietí Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Predplatné - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.74 €
Upgrade programov, PC príslušenstvo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
159.67 €
Konsolidovaná uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
186.25 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
9.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
16.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Zbierka zákonov - preddavok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
60.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2317.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
182.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
9.43 €
Založenie trávnika s výsevom s prvou kosbou a postrekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
1600.00 €
Práce na stavbe ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
103294.34 €
Práce na stavbe Kanalizácia a ČOV Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
39343.90 €
Update programového vybavenia MZDY Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
20.28 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb - stará škola Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
392.73 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb - ŠJ jún 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
490.96 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ - jún 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2230.96 €
Pranie a prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
6.53 €
Založenie trávnika výsevom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ABN Klematis s.r.o.
1000.00 €
Výkon stavebného dozora Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
800.00 €
Združené poistenie majetku Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
1373.43 €
Výmena úžľabia na budove OÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Jozef Gerschner
966.70 €
Práce na stavbe "Vybudovanie objektu ZŠ v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
16158.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.07 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
107.74 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
44.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
76.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
9.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
16.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
60.35 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Oprava chlad. zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX Tibor Počatko
184.80 €
Vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
436.00 €
Midi rolka toal. papiera Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
84.50 €
Verejná správa SR- ročný prístup Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
76.00 €
Toner HP Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Magic print s.r.o.
70.90 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
40.87 €
Služby STP APV Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Práce na stavbe "Vybudovanie objektu ZŠ v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
79813.58 €
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
5.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
1.57 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
73.88 €
Remenica Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VP technika s.r.o.
47.00 €
Ročná uzávierka a konzultácie PÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
317.50 €
Súhrnná uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
90.00 €
Uzávierka, kontroly a konzultácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
0.00 €
Uzávierka, kontroly akonzultácie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
173.75 €
Ročná uzávierka a konzultácie PÚ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
108.75 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2207.59 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
813.87 €
Ochranné pracovné pomôcky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o.
799.00 €
Vzorové poznámky ku KUZ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
11.00 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
17.04 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Prenájom SIP konta Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
1.20 €
Obecné noviny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: INPROST s.r.o.
31.20 €
Bezdrôtový mikrofón Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: František Buraš FRAMI
145.00 €
Práce na stavbe "Vybudovanie objektu ZŠ v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
79813.58 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
52.04 €
Poistenie techniky - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
69.37 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
18.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
47.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
47.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
83.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Realizácia pripojovacieho plynovodu "Základná škola" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: PLYNROZ a.s. Sobrance
1020.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
3.14 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
34.58 €
Vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
604.00 €
Kosačka + ochranné pracovné pomôcky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZVAREX SLOVAKIA s.r.o.
999.14 €
práce v súlade so zmluvou o dielo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
8641.65 €
Audítorské práce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
350.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2031.54 €
Rohože - prenájom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
11.06 €
učebné pomôcky- MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Hobla H Slovensko s.r.o.
142.80 €
Vonkajšie úpravy školského areálu a farebné prevedenie fasády Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Salva a Salva s.r.o.
250.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Účastnícky poplatok- školenie matrikárov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AVS
110.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
927.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
64.98 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Zhotovenie a oprava chodníkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
5616.55 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2221.75 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
639.14 €
Vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
536.12 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2227.84 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.63 €
Práce na stavbe "Vybudovanie objektu ZŠ v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
114708.83 €
Úhrada členských poplatkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RZ miest a obcí " Zemplín"
88.85 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
39.30 €
Výkon stavebného dozora Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Ján Rohaľ
450.00 €
Upgrade programu AZUV, VOLBY Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
52.80 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
253.49 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
109.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
41.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
24.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
197.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
109.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2317.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
Vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
572.00 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
23.05 €
Práce na stavbe "Vybudovanie objektu ZŠ v obci Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
69927.14 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
664.00 €
Tovar v zmysle dodacieho listu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Nákupné stredisko Vasilčíková Jozefína
315.40 €
Krovinorez, fúriky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VP technika s.r.o.
967.99 €
Ročný poplatok za používanie SW Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Remek, s.r.o.
73.49 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR
183.00 €
Predplatné - Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
11.35 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.23 €
Volania v sieti Minet Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0.11 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Volania v sieti Slovak Telekom Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
51.64 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
20.44 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
283.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
63.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
105.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
284.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
511.00 €
Tlačiareň+príslušenstvo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
180.60 €
Vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
569.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Elektromateriál, elektroobsluha, prepravné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
192.66 €
Zbierka zákonov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
72.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1333.14 €
Autorské práva Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
3.14 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
67.60 €
Prenájom rohoží Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
27.66 €
Pripojovací plynovod, úprava plynovodu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: E.I.C.Engineering Inspection company s.r.o.
102.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Tkáč
50.00 €
Dreviny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Alena Dudová
270.00 €
Vybudovanie objektu Základnej školy v Nacinej Vsi Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
114708.83 €
Zhotovenie a oprava chodníkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: HaMi s.r.o.
5616.55 €
Práce na stavbe ZŠ Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
69927.14 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov ŠJ za február 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2207.57 €
vyúčtovanie tovarov a služieb stará škola za február 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
115.00 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za február 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
786.72 €
Účastnícky poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
Tlačivá Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Centrum polygrafických služieb
34.66 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
518.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
191.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
113.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
519.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
931.00 €
poplatok za pripojenie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP-Distribúcia, a.s.
216.36 €
Volania v sieti Slovak T com Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
53.09 €
PC príslušenstvo Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
85.76 €
vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
39.30 €
Autorská odmena za licenciu na autorské diela Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SOZA
14.28 €
Rohože Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
39.96 €
Práce na stavbe ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
66872.56 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - plynovod - k stavbe ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Anna Teresková
300.00 €
Vyúčtovanie miezd a odvodov za január 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
2207.62 €
vyúčtovanie tovarov a služieb ŠJ za január 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Základná škola Nacina Ves
468.38 €
Montážna plošina a prepravné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MB - servis Lesné s.r.o.
463.20 €
vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
669.00 €
Vývoz žumpy s likvidáciou Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Inštalacentrum s.r.o
80.40 €
Zbierka zákonov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
68.13 €
plastové nádoby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Obec Petrovce nad Laborcom
1083.60 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
130.96 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.98 €
Volania v sieti Slovak T com Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.85 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Anna Teresková
300.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
548.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
202.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
121.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
550.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
988.00 €
vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
645.00 €
vyúčtovanie dávky v HN - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
29.00 €
midi rolka toal. pap. Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: CWS- boco Slovensko s.r.o.
41.45 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
40.87 €
vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Rohože Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
27.66 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
182.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2317.00 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
43.68 €
Elektrina - finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2.23 €
Elektrina - finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-680.15 €
Elektrina - finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
221.11 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
146.64 €
Náklady SOcÚ na rok 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Obec Vinné
763.00 €
vybudovanie objektu Základnej školy v obci Nacina Ves Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
281233.97 €
Finančný spravodajca Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
14.21 €
Demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
229.36 €
Ročný členský poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
59.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
46.00 €
Platba za doménu, Webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Webex media s.r.o.
144.00 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
76.20 €
Členský príspevok na rok 2014 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ZMOS
285.90 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
308.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
1019.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
124.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
174.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
208.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
566.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
6.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
568.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1354.74 €
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: AJFA + AVIS s.r.o.
49.50 €
Práce na stavbe " Vybudovanie objektu ZŠ Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ENERGOTRADING, s.r.o.
196104.55 €
Poplatok banky za vedenie účtu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Volania v sieti Slovak T com Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
49.50 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
1.57 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
99.04 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LYRECO CE
54.90 €
vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Rohože Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
27.66 €
cukrárenské výrobky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Cyprián - Sladký svet s.r.o.
43.63 €
výrobky Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: ILaS Group s.r.o.
19.01 €
vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
583.00 €
vyúčtovanie dávky v HN - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
25.00 €
montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
760.80 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
70.80 €
Volania v sieti Slovak T com Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
50.47 €
vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
6.29 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
181.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
559.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2488.00 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
127.90 €
Dodatočný informačný riadok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mediatel s.r.o.
60.00 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IFOsoft
19.08 €
Zbierka zákonov - 2.preddavok Odb.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Nacina Ves
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
60.00 €
Oprava chlad.zariadenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: TIPOX Tibor Počatko
107.88 €
Uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
103.75 €
Konsolidovaná uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
300.00 €
Uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
72.50 €
Ročná uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
265.00 €
Uzávierka Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Pancák TREND computer
160.00 €
práce pri audite Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Vladimír Ladič
350.00 €
práce na stavbe "Kanalizácia a ČOV Nacina Ves" Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EKOÚNIA s.r.o.
43200.00 €
stanovenie hodnoty pozemkov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Ing. Marián Furda
300.00 €
volania v sieti O2 Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: O2
-19.41 €
Volania v sieti Orange Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.16 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
poplatok za internet MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: 3GpsNet Martin Rovňák
13.28 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
30.00 €
vyúčtovanie dávky v HN - MŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
65.00 €
vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Školská stravovňa pri ZŠ
830.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
181.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
559.00 €
účastnícky poplatok Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: RVC
18.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
36.13 €
volania v sieti Minet Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
186.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
329.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
278.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
584.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
11.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
274.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
102.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: SPP a.s.
68.00 €
Predplatné - Právo pre ROPO a obce Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: IURA EDITION s.r.o.
43.00 €
Volania v sieti Slovak T com Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Slovak telekom a.s.
49.18 €
vývoz TKO Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Strážske
618.00 €
Upgrade programov Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: MICOMP
53.20 €
Rohože Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: Lindstrom s.r.o.
27.66 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: VVS a.s.
70.80 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1383.00 €
Oprava vonkajšieho osvetlenia Odb.: Obec Nacina Ves
Dod.: EDISON SK s.r.o.
302.64 €
vyúčtovanie dávky v HN - ZŠ Odb.: Obec Nacina Ves