Nacina Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Povolenie úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18

 31.05.2023

Povolenie úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 a I/74 v súvislosti s realizáciou stavby „I/18 a I/74 Strážske, križovatka“

v termíne od 30.05.2023 do 15.09.2023


Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 2 písm. a) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť od:

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice (žiadateľ) o povolenie úplnej uzávierky cesty I/18 (v km 288,830) a I/74 (v km 0,214) v súvislosti s realizáciou stavby „I/18 a I/74 Strážske, križovatka“, v meste Strážske, okres Michalovce a podľa § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

povoľuje pre

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice IČO: 31651518

úplnú uzávierku cesty I/18 (v km 288,830) a I/74 (v km 0,214) v súvislosti s realizáciou stavby „I/18 a I/74 Strážske, križovatka“ v meste Strážske, okres Michalovce, na základe predložených podkladov, schváleného projektu, súhlasného stanoviska ODI OR PZ v Michalovciach pod č.: ORPZ-MI-ODI1-17-102/2023 zo dňa 25.05.2023, súhlasného stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC, Kasárenské námestia 4, 040 01 Košice zo dňa 25.04.2023 pod č. SSC/9249/2023/6361/14923 a súhlasného stanoviska 701. centra vojenskej dopravy Bratislava, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava zo dňa 28.04.2023 pod č. 701.CVD-46-1/2023-ODI takto:

Miesto uzávierky: cesta č. I/18 (v km 288,830) a cesta č. I/74 (v km 0,214) v súvislosti s realizáciou stavby „I/18 a I/74 Strážske, križovatka“, v meste Strážske, okres Michalovce

Druh uzávierky: úplná

Dôvod uzávierky: realizácia stavby „I/18 a I/74 Strážske, križovatka“

Termín uzávierky: od 30.05.2023 do 30.09.2023

Dĺžka uzávierky: križovatka ciest I/18 a I/74 v meste Strážske, okres Michalovce

Dĺžka obchádzky: podľa jednotlivých obchádzkových trás

Obchádzková trasa:

Humenné- Vranov n/T- Michalovce, ktorá platí pre všetku dopravu po cestách I/15, I/19, I/79 a II 558 cez obec Hriadky, dĺžka obchádzky 61 km,

• Vranov n/T- Michalovce s obmedzením dopravy do 12t po cestách I/18, II/554 a I/19 cez Nižný Hrabovec a Trhovište, dĺžka obchádzky 31 km,

• Humenné - Michalovce s obmedzením dopravy do 12 t po ceste III/3741 cez obec Zbudza, dĺžka obchádzky 18 km,

• Michalovce - Strážske centrum - Vranov n/T s obmedzením dopravy do 12t po cestách III/3735 a III/3734 cez obec Nacina Ves a Vybúchanec, dĺžka obchádzky 9 km,

• Humenné - Strážske centrum - Vranov n/T s obmedzením dopravy do 12 t po miestnych cestách v meste Strážske (ul. Pod Hradom, Obchodná a Družstevná), zjednosmernenie ulice Pod hradom,

• Vranov n/T – Strážske centrum – Humenné, pre autobusy po miestnej ceste v meste Strážske (ul. Družstevná),

• Vranov n/T – Strážske centrum- Michalovce, pre autobusy po miestnej ceste v meste Strážske (ul. 1 mája, Sama Chalupku/Kollárová), zjednosmernenie ulíc Sama Chalupku a Kollárová.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo