Nacina Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zápis detí do materskej školy

 28.04.2022

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka MŠ v Nacinej Vsi oznamuje, že zápis detí do Materskej školy

na školský rok 2022/2023

sa uskutoční od 9. mája 2022 do 20.mája 2022 v pracovných dňoch

v čase od 10,30 h do 12,00 h.


Podmienky prijímania

Pre prijímanie detí do MŠ je určená nasledovná postupnosť:

1.     dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.     Deti, ktoré dovŕšili vek 6 rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

3.     dieťa, ktoré  k 31.8.2022 dosiahlo vek tri roky  a  spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti( osvojené základné hygienické návyky , sociálne spôsobilé, osvojené základné sebaobslužné činnosti)

Výnimočne , ak je v MŠ voľná kapacita môže byť prijaté dieťa mladšie ako tri roky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) je možné podať osobne v materskej škole.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami !

( žiadosť nájdete v prílohe, alebo ju môžete vyplniť osobne v materskej škole pri zápise)

Bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebude žiadosť akceptovaná.

K zápisu prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo